DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES

Ginger Farm Kitchen เปิดให้บริการแล้ว!

'จากฟาร์มสู่เมือง' 

จินเจอร์ ฟาร์ม คิทเช่นนำเสนออาหารพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่นพร้อมไปกับเครื่องดื่มสุขภาพตามฤดูกาล อาหารแต่ละจานถูกคัดสรรและปรุงแต่งในแบบฉบับกับข้าวของคุณตาคุณยาย 
นำเสนอรสชาติที่เป็นต้นตำรับผ่านวัตถุดิบที่มีคุณภาพตั้งแต่ผักปลอดสารไปจนถึงเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงแบบปล่อย มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบของเราตั้งแต่ข้าว ผัก ผลไม้ ไปจนถึงสินค้าแปรรูป ได้ถูกคัดสรรและร่วมมือกับเครือข่ายเกษตรกรท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ สร้างฐานการตลาดให้มั่นคง และเติบโตอย่างยั่งยืน