DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES
21.11.64 - 31.01.65

ใหม่! ZEN Grand Premium Buffet ยกระดับประสบการณ์บุฟเฟต์พรีเมียม

ใหม่! ZEN Grand Premium Buffet ยกระดับประสบการณ์บุฟเฟต์พรีเมียม

ให้อร่อยคุ้มเกินคาดจุใจยิ่งขึ้น กับเมนูพรีเมียมหลากหลายกว่า 130 เมนู คัดสรรวัตถุดิบพิเศษ จัดให้อิ่มคุ้มสายบุฟเฟต์ไม่ควรพลาด

·         บุฟเฟต์สุดคุ้ม ราคาเริ่มต้นเพียง 699+ บาท/ท่าน ด้วยเมนูหลากหลายให้เลือกถึง 80 เมนู

·         บุฟเฟต์สุดพรีเมียม ราคาเริ่มต้นเพียง 999+ บาท/ท่าน อิ่มคุ้มกับเมนูหลากหลายสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่มีให้เลือกกว่า 130 เมนู

·         ZEN Grand Premium Buffet 699+

- ราคาบุฟเฟต์ผู้ใหญ่ ท่านละ 699+ (ราคารวมค่าเครื่องดื่มรีฟิล)
- ราคาบุฟเฟต์เด็ก (ส่วนสูงระหว่าง 100-130 ซม.) ท่านละ 349+ (ราคารวมค่าเครื่องดื่มรีฟิล)

·         ZEN Grand Premium Buffet 999+

- ราคาบุฟเฟต์ผู้ใหญ่ ท่านละ 999+ (ราคารวมค่าเครื่องดื่มรีฟิล)
- ราคาบุฟเฟต์เด็ก (ส่วนสูงระหว่าง 100-130 ซม.) ท่านละ 499+ (ราคารวมค่าเครื่องดื่มรีฟิล)

- ลูกค้าสามารถทานได้ทั้งเมนู 699+ และ 999+
เด็กส่วนสูงไม่ถึง 100 ซม. รับประทานบุฟเฟต์ฟรี
ระยะเวลาในการรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง 45 นาที (105 นาที) นับเวลาตั้งแต่อาหารจานแรกเสิร์ฟที่โต๊ะ

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 18 ตุลาคม 64 – 31 มกราคม 65

พบกันที่ร้านเซ็น ชั้น 1 เมกา ฟู้ดวอล์คใหม่! ZEN Grand Premium Buffet ยกระดับประสบการณ์บุฟเฟต์พรีเมียม

ให้อร่อยคุ้มเกินคาดจุใจยิ่งขึ้น กับเมนูพรีเมียมหลากหลายกว่า 130 เมนู คัดสรรวัตถุดิบพิเศษ จัดให้อิ่มคุ้มสายบุฟเฟต์ไม่ควรพลาด

·         บุฟเฟต์สุดคุ้ม ราคาเริ่มต้นเพียง 699+ บาท/ท่าน ด้วยเมนูหลากหลายให้เลือกถึง 80 เมนู

·         บุฟเฟต์สุดพรีเมียม ราคาเริ่มต้นเพียง 999+ บาท/ท่าน อิ่มคุ้มกับเมนูหลากหลายสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่มีให้เลือกกว่า 130 เมนู

·         ZEN Grand Premium Buffet 699+

- ราคาบุฟเฟต์ผู้ใหญ่ ท่านละ 699+ (ราคารวมค่าเครื่องดื่มรีฟิล)
- ราคาบุฟเฟต์เด็ก (ส่วนสูงระหว่าง 100-130 ซม.) ท่านละ 349+ (ราคารวมค่าเครื่องดื่มรีฟิล)

·         ZEN Grand Premium Buffet 999+

- ราคาบุฟเฟต์ผู้ใหญ่ ท่านละ 999+ (ราคารวมค่าเครื่องดื่มรีฟิล)
- ราคาบุฟเฟต์เด็ก (ส่วนสูงระหว่าง 100-130 ซม.) ท่านละ 499+ (ราคารวมค่าเครื่องดื่มรีฟิล)

- ลูกค้าสามารถทานได้ทั้งเมนู 699+ และ 999+
เด็กส่วนสูงไม่ถึง 100 ซม. รับประทานบุฟเฟต์ฟรี
ระยะเวลาในการรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง 45 นาที (105 นาที) นับเวลาตั้งแต่อาหารจานแรกเสิร์ฟที่โต๊ะ

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 18 ตุลาคม 64 – 31 มกราคม 65

พบกันที่ร้านเซ็น ชั้น 1 เมกา ฟู้ดวอล์ค