DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES
22.01.64 - 28.02.64

Promotion สุกี้โบราณ 1 แถม 1 เฉพาะ สั่งกลับบ้านและ Delivery

สุกี้โบราณ ซื้อ 1 แถม 1  หมู,เนื้อ,ไก่ สั่งสุกี้หมูแถมหมู เนื้อแถมเนื้อ ไก่แถมไก่   ราคาเริ่มต้น 290 บาทเท่านั้น     สั่งอาหารได้ที่หน้าร้านเอี่ยวไถ่ เมกา ฟู้ดวอล์ค ชั้น 2