DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES
แลกรับ ! Internet 500MB ใช้งานได้ 1 วัน จาก AIS เพียงใช้คะแนน Mega Smile Rewards 10 คะแนน

ฟรี Internet 500MB จาก AIS

แลกรับฟรี! Internet 500MB ใช้งานได้ 1 วัน จาก AIS เพียงใช้คะแนน Mega Smile Rewards 10 คะแนน

ขั้นตอนการรับสิทธิ์
1. กดแลกรางวัล กดตกลงเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์
2. หลังจากยืนยันการใช้สิทธิ์ กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลักในระบบ AIS ที่ต้องการใช้สิทธิพิเศษนี้ (โดยต้องกรอกหมายเลขที่ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งหากเกิดความผิดพลาด จะไม่สามารถทำการแก้ไขหรือคืนสิทธิ์ได้)
3. รอรับข้อความแจ้งยืนยันการใช้สิทธิ์ และเริ่มใช้งานได้ทันที

เงื่อนไขเพิ่มเติม
1. สำหรับการใช้บริการบนเครือข่าย AIS ทั้งแบบเติมเงินและแบบรายเดือน
2. สิทธิ์ฟรีอินเทอร์เน็ต 500 MB สามารถใช้สิทธิ์ได้ดังนี้
- ลูกค้าแบบเติมเงินสามารถใช้สิทธิ์ได้ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลารับสิทธิ์
- ลูกค้าแบบรายเดือนสามารถใช้สิทธิ์ได้ภายใน 2 วันนับจากวันที่ได้รับสิทธิ์
3. สิทธิ์ฟรีอินเทอร์เน็ตที่เหลือจะถูกตัด หากใช้ไม่หมดตามระยะเวลาที่กำหนด
4. สิทธิ์การใช้งาน และอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น(ไม่รวมค่าบริการรับ-ส่งข้อมูลขณะอยู่ต่างประเทศ Data Roaming) และสำหรับการใช้งานตามปกติไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
5. 5.อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ทางเมกาบางนาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น
6. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Mega Smile Rewards เท่านั้น จำกัด 1ท่าน/3 สิทธิ์ และจำกัด 200 สิทธิ์ตลอดรายการ / หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด