DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES
แลกรับ Dhipaya CoronaVirus 2019-nCoV Plan 3 เพียงใช้คะแนน Mega Smile Rewards 150 คะแนน

แลกรับ Dhipaya CoronaVirus 2019-nCoV Plan 3

พิเศษสุดๆ แลกรับ Dhipaya CoronaVirus 2019-nCoV Plan 3 เพียงใช้คะแนน Mega Smile Rewards 150 คะแนน
แลกได้ตั้งแต่วันนี้ 11 เม.ย. 63 จนถึง 31 ก.ย. 63 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

*การเจ็บป่วยในภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา: การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา: 500,000 บาท
* การรักษาพยาบาลต่อปี: ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก: 50,000 บาท

ขั้นตอนการยืนยันการออกกรมธรรม์ ดังนี้
1. หลังรับสิทธิ์ ลูกค้าจะได้รับรหัสอ้างอิง และ Notificationสำหรับเข้ากรอกข้อมูลภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากยืนยันการรับสิทธิ์
2. เข้าไปกรอกข้อมูลผ่าน Notification หรือที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3aTvVvd
3. กรอกรหัสอ้างอิง, กรอกข้อมูลส่วนตัว และตอบคำถามให้ถูกต้องครบถ้วนและกด Submit
4. Upload รูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนที่มีการเซ็นสำเนาถูกต้อง
5. หลังจากนั้น ท่านสามารถตรวจสอบสถานะคำขอของท่านได้ที่ https://bit.ly/3aTvVvd โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของท่าน

หากรายละเอียดไม่สมบูรณ์ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
โดยลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์ทางไปรษณีย์ และเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผู้สมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทประกันภัยจะทำการส่งกรมธรรม์ให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด ซึ่งไม่สามารถแจ้งเป็นระยะเวลาได้

**กรมธรรม์จะเริ่มนับวันระยะเวลารอคอย ตั้งแต่วันที่ลูกค้าทำการกรอกข้อมูลผ่านเวบไซต์ หากได้รับการอนุมัติ**
1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Mega Smile Rewards เท่านั้น จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก และจำกัด 20 สิทธิ์ตลอดรายการ หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม
2. กรุณาอ่านเงื่อนไขก่อนแลกคูปอง ในกรณีที่มีการกดแลกรับคูปองแทนเงินสด ส่วนลด สินค้าฟรีแล้วไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนน และคูปองให้ในทุกกรณี
3. เงื่อนไขการรับการประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
      - เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอากรแสตมป์ 0.4% แล้ว
      - สำหรับผู้ที่ซื้อกรมธรรม์ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จะมีระยะเวลารอคอย 14 วัน
      - ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย
      - กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะ แทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
      - จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท
      - **การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
      - ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
      - ขณะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติต้องมี Passport และ Work permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คูปองไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
6. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-105-1000