DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES

- WELLNESS -

จองแซมมุล

Pink Zone | Level 1

ดิออร์

Pink Zone | Level 1

วิคตอเรียส์ ซีเคร็ต

Green Zone | Level 1

ออล อะเบ้าท์ บิวตี้

Pink Zone | Level G

อีฟส์ แซ็งต์ โลร็องต์ โบเต้

Pink Zone | Level 1

อีฟแอนด์บอย

Yellow Zone | Level 1

เซโฟรา

Pink Zone | Level 1

แม็ค

Purple Zone | Level 1

โจ มาโลน ลอนดอน

Purple Zone | Level 1

กราเนด้า เปิดให้บริการตามปกติ เวลา 11.00-21.00 น.

Yellow Zone | Level 1