DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES

- DINING -

เดอะเซาท์

Green Zone | Level 1

เท็นโจ ซูชิและยากินิกุ พรีเมี่ยมบุฟเฟ่ต์

Orange Zone | Level 2

เนตะ กริว

Orange Zone | Level 1

เนสเพรสโซ่

Pink Zone | Level 1

เบค อะ วิช

Purple Zone | Level 2

เบรดทอล์ก

Orange Zone | Level 1

เบอร์เกอร์ คิง

Yellow Zone | Level 1

เบียร์ด ปาป้าส์

Purple Zone | Level 2

เปปพินา

Orange Zone | Level G

เปปเปอร์ ลันซ์

Orange Zone | Level 2