DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES

มิสเตอร์เคน

Blue Zone | Level 1

มูจิ

Pink Zone | Level 1

ยุ้งข้าวหอม

Orange Zone | Level 1

ลามี่

Pink Zone | Level 1

ลิทเทิ้ล เรดฟ็อกซ์ (ปิดให้บริการชั่วคราว)

Blue Zone | Level 2

วิคตอเรียส์ ซีเคร็ต

Green Zone | Level 1

วิสต้า คาเฟ่

Purple Zone | Level 2

สตาร์บัคส์ รีเสิร์ฟ คอฟฟี่

Orange Zone | Level 1

สตูดิโอเซเว่น

Pink Zone | Level 2

สถาบันดนตรี เคพีเอ็น เปิดให้บริการตามปกติ จ. เวลา 12.00-20.00 น. อ.-ศ. เวลา 11.00-20.00 ส.-อา. เวลา 9.00-20.00 น.

Blue Zone | Level 2