DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES

- WELLNESS -

อีฟ โรเช่

Yellow Zone | Level 1

เดอะ บอดี้ ช็อป

Yellow Zone | Level 1

เดอะคลีนิกค์ เปิดให้บริการตามปกติ เวลา 11.00-20.00 น.

Yellow Zone | Level 1

เดอะเฟสช็อป

Green Zone | Level 1

เดียร์ดาเลีย

Green Zone | Level 1

เนเจอร์ รีพลับบลิค

Green Zone | Level 1

เฟดเดอริก แฮร์ ดีไซน์

Yellow Zone | Level 1

เมซอง เบอร์ชเย่ ปารีส

Purple Zone | Level 1

แดร็กคูล่า

Pink Zone | Level 2

แลช บูทีค เปิดให้บริการตามปกติ เวลา 10.00-22.00 น.

Pink Zone | Level G