DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES

อิเกีย

Blue Zone | Level 1

อีฟส์ แซ็งต์ โลร็องต์ โบเต้

Pink Zone | Level 1

อีฟแอนด์บอย

Yellow Zone | Level 1

ฮอบส์

Orange Zone | Level 1

เกรฮาวด์ คาเฟ่

Orange Zone | Level 1

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส

Yellow Zone | Level G

เจ ไอ บี

Green Zone | Level 2

เจดี สปอร์ท

Blue Zone | Level 1

เชฟุ ทาวน์ เปิดให้บริการตามปกติ จ.-อา. เวลา 10.00-19.00 น.

Blue Zone | Level 1

เซโฟรา

Pink Zone | Level 1