DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES

วอลล์สตรีท อิงลิช เปิดให้บริการตามปกติ จ.-ศ. เวลา 10.00-21.00 น. ส.-อา. เวลา 10.00-20.00 น.

02-105-1222
Blue Zone | Level 2 | View Map
คลาสเรียนขนาดเล็ก อาจารย์เจ้าของภาษาผ่านการรับรอง สภาพแวดล้อมภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ วอลล์สตรีท อิงลิช สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่จะให้คุณเรียนภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตรที่ไม่เหมือนใคร

Blue Zone

+
-