DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES

วิเอร่า บาย รากาซเซ

02-105-1451
Purple Zone | Level 1 | View Map
ก่อตั้งขึ้นในกรุงเทพฯเมื่อปี พ.ศ. 2527 ในชื่อ“ Ragazze” มุ่งหวังที่จะสร้างอุปกรณ์เครื่องหนังคุณภาพสูงที่ได้รับการทดสอบตามกาลเวลาโดยได้แรงบันดาลใจจากจิตวิญญาณของช่างฝีมือชาวอิตาลี วันนี้“ Viera by Ragazze” ยังคงเดินทางต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่างานฝีมือการออกแบบและความหลงใหลในไลฟ์สไตล์ของคนรักหนังแท้ทั่วโลก

Purple Zone

+
-