DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES

เดอะ มูฟเม้นท์ เพลย์กราวด์

092-829-5262
Blue Zone | Level 1 | View Map
ยิมออกกำลังกายสำหรับครอบครัว The Movement Playground คือที่ที่ทำให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่สอนการเคลื่อนไหว แบบนินจา เพื่อให้เด็กๆ ทุกคน แข็งแรง คล่องแคล่ว ปราดเปรียว และสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาศักยภาพ เพื่อใช้กับกีฬาอื่นๆ ต่อได้ทุกประเภท สอนโดยโค้ชผู้ชำนาญการโดยใช้ 5 ธาตุหลักมาจับคู่กัน ได้แก่ น้ำ, ไม้, ไฟ, ดิน และ โลหะ เพื่อให้มีการเคลื่อนไหว ที่หลากหลายบวกกับมีเกมส์ และ Challenge ต่างๆ ให้พิชิต ซึ่งต้องอาศัยการวางแผน Teamwork และLeadership ให้น้องๆ ทุกคนได้พัฒนา EQ ไปคู่กับ Physical Development ากคุณพ่อคุณแม่ต้องการใช้เวลาเมื่อรอลูกๆ เข้าคลาสก็แวะมาลองคลาส Guardian ซึ่งเป็น Functional Training หรือคลาส Ninja Family ทุกเย็นวันเสาร์ อาทิตย์ ซึ่งจุดเด่นของคลาสนี้ คือ ให้ทั้งครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ และลูกๆ ได้ออกกำลังกายร่วมกัน ผ่านเกมส์ และ Challenge ต่าง ๆ ซึ่งต้องทำร่วมกันทั้งครอบครัวเน้นการให้ครอบครัว ได้ใช้เวลาร่วมกัน ออกกำลังกาย หัวเราะ สนุกสนาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสุขในครอบครัว

Blue Zone

+
-