DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES

แมตเทอร์ เมกเกอร์ส

02-013-3188
Yellow Zone | Level 1 | View Map
Matter Makers เป็นแบรนด์สตรีทแวร์ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘exCOOLsive’ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างคำว่า exclusive (พิเศษ) และ cool (ดูดี) เป็นการสร้างสรรค์คำใหม่ขึ้นมาเพื่อแทนตัวตนและไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นยุค Gen Me ซึ่งมีความหมายว่า ความดูดีที่พิเศษ นอกจากดีไซน์ที่แปลกใหม่และทันสมัยแล้ว ดีไซน์ของ Matter Makers ยังมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร

Yellow Zone

+
-