DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES

โรตีนายหัว

086-322-8006
Green Zone | Level 1 | View Map
โรตี-ชาชัก นายหัว มีจุดเด่นอยู่ที่สไตล์ชาชัก ก่อนเสิร์ฟที่น่าสนใจและมีเคล็ดลับเฉพาะตัว ชาชักของที่นี่มีความเข้มข้น หวาน มัน โรตี ก็มีท้อปปิ้งให้เลิอกมากกว่า 40 หน้า

Green Zone

+
-